Nový prapor

S hrdostí jsme se zařadili mezi sbory s vlastním praporem!

Hasičský prapor je významným symbolem a ztělesněním hasičské jednoty, jedná se tedy o důležité rozhodnutí v životě každého sboru. Prapor spojuje své členy a vzdává hold jejich dlouholeté obětavé práci.
 
K příležitosti konání 90. výročí založení SDH Sudice, jsme se rozholi, že zadáme do výroby vyšívaný prapor našeho sboru.
Při slavnostních projevech si vzal slovo pan farář Novotný z Želetavy, který přečetl několik slov z evangelia a provedl motlitbu. Nakonec nechal nový vyšívaný prapor rozvinou a slavnostně ho vysvětil. Dále pronesl příspěvek  sttarosta obce pan Jaroslav Doležal, který vyzdvihl spolupráci obce a hasičského sboru a jako poděkování za činnost sboru přivázal na nový prapor pamětní stuhu obce Sudice.  Potop provedl zdravici starosta okresních hasičů bratr Miroslav Ježek, který vyzdvihl především nezastupitelnou činnost všech záchraných složek, mezi které patří i hasiči pro klidný život našich spoluobčanů. K této příležitosti přidal na náš prapor sttuhu k 100. výročí založení ČSR.
 
Na jedné straně je vyšitý nápis ,,Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci" a parton hasičů sv. Florián, který chrání naši kapličku s ratolestmi v rozích. Modrá barva je obecně barvou vody a tak zastupuje místní potok. Na druhé straně je vyšitý nápis ,, Sbor dobrovolných hasičů Sudice" datum založení a v neposlení řadě znak obce Sudice. Vše je vyšito na červeném podkladě s ratolestni v rozích
 
Na jedné straně, na tmavě rudém podkladu, je spolu s menším obecním i dominantní znak hasičský, používaný v roce založení sboru. Na straně druhé, na světle krémové, se firmě povedlo věrně přenést podobu sv. Floriána ze sošky střežící naši hasičárnu. 

Více zde: https://sdhteplysovice.webnode.cz/news/novy-prapor/
Výrobu praporu provedla paní Ludmila Sakrajdová v Brestku. 
 
Na závěr bych chěl zopakovat slova bratra hasiče Karla Salingera
,, Věřím, že nový vyšívaný prapor pomůže mladé generaci sudických hasičů k udržování tradic našeho sboru v obci".