90. výročí SDH Sudice

 Dne 18.8.2019 se uskutečnily oslavy k 90. výročí sboru dobrovolných hasičů v Sudicích. Na tomto datu jsme se usnesli na výroční valné hromadě konané v lednu.  Před konáním akce byla provedena částečná rekonstrukce budovy hasičky. Obecní úřad zajistil výměnu oken a hlavních dveří za plastové a nechal přelíčit fasádu žlutou barvou a okapy hnědou barvou. Členi sboru vymalovali klubovnu a potom jsme se soustředili hlavně na úklid garáží a okolí hasičky. S organizací a oficiálním začátkem oslav nám velice pomohl pan farář Novotný ze Želetavy (rodák z Rosic).
 
Pak přišla soboa 18.8.2018 13:00 hod.. Počasí nám přálo bylo nádherné letní, teplota se pohybovala kolem 32°C. Nad školou začali přijíždět hosté. Přijeli hasičské sbory z Rapotic (historický vůz Škoda), Lesního Jakubova, Horních Lhotic, Březníka, Zastávky u Brna, Újezdu u Rosic, Náměště nad Oslavou a vojáci v historických uniformách z 43. pěšího pluku Brno se svým vyšívaným praporem. Oslavy mohly začít.  
 
U vchodu do školy se seřadili praporeční vojáci a sudické hasičky s květinami. Hudba Lesanka zahrála českou hymnu ,, Kde domov můj". Byly položeny květiny k pomníkům z 1. a 2. světové války. Minutou ticha byla uctěna památka padlých a umučených  spoluobčanů v obou světový válkách a zemřelých členů SDH Sudice. Potom se seřadil průvod všech zůčastněchý domácích i hostů. Vpředu byla hudba Lesanka po ní následovala naše ruční stříkačka koňka (vozka a koně byli z Bránic), za n imi šli praporečníci z novým vyšívaným praporem. Dále se nesla česká vlajka, prapor hasičský a za nimi šli vojáci se svým praporem. Za nimi prezident Moravská hasičské jednoty brat Zdeněk Milan ze Zastávky, starosta okresního sdružení hasičů ČMS bratr Miroslav Ježek z Třebíče, pan fařáž Novotný a starosta obce Jaroslav Doležal. Dále následoval sbor dobrovolných hasičů Sudice v čele se starostou sboru bratrem Miroslavem Knotkem. Pak ostatní hasiči a hosté z okolí. Za naší pragou RN jeli další hasičská auta jiných sborů a průvod uzavírali místni občané a další hosté z okolních obcí. Za rázných pochodů hudby prošel průvod přes obec k hasičce. Prapořeční čestná střáž, významní hosté a sudičtí hasiči zaujali místo před hasičkou, ostatní hosté stáli pod hasičkou.
 
Slova se ujal starosta sboru bratr Miroslav Knotek, kerý přivítal všechny hlavní hosty a hasičské sbory. Vzpoměl na založení sboru a činnost v dnešní době. Následovali další projevy zúčastněných hostů, kteří přáli našemu sboru hodně zdaru do další práce. Bylo připomenuto výročí 100. let od vzniku samostatné Československé republiky. Starosta obce připoměl, že stejné výročí slaví i naše mateřská škola na jejíž základní kámen poklepal sám tehdejší první československý prezident T.G. Masaryk, když projížděl přes Rapotice.
 
Dále následoval odpolední program.
 
Za zvuku trubky ,,Hoří" a písně ,,Co jste hasiči, co jste dělali" přijeli tryskem místní hasiči v bílých historických uniformách s koňkou, aby uhasili hořící hospůdku z palet. Po menších objektivních potížích se nám to podařil i když nejednou musela zasahovat i zdravotní sestra s naordinovanými dávkami životabudiče ,, Rumu". Nakonec dohašovali požár hospůdky děti, kterým pomáhali pumpovat dospělí.
 
Hudba Lesanka nezahálela a zpříjemňovala písničkami celé odpoledne.
 
Hasičský sbor ze Zastávky u Brna se prezentoval ukázkou uhašení hořícího oleje z fritovacího hrnce. Nakonec přijeli profesionální hasiči z Náměště nad Oslavou a předvedli zákrok při havárii osobního automobilu se záchranou řidiče.
Potom již následovalo občerstvení, vzpomínání a volná zábava umocněna příjemnou hudbou.
 

Všem, kteří provedli ukázky patří velké poděkování.
Velké poděkování patří také ,, Nehasičům", kteří nám nabídli svou pomoc a byli nedílnou součástí oslav.
 

foto viz. fotogalerie