Novinky

Uctění památky zesnulým kolegům

19.09.2021 12:00
V neděli dne 19. září 2021 jsme se jako sboz zúčastnili uctení památky zesnulých kolegů. Po celé ČR byly vyvěšeny černé vlajky symbolizujícíé smutek nad tragickou ztrátou těchto dvou našich kolegů. V pravé poledne po celé ČR vyjela technika HZS ČR před hasičské stanice se zapnutým výstražným...

Den otevřených dveří

24.08.2021 03:47
Dne 21.8.2021 se uskutečnil den otevřených dveří hasišské zbrojnice. Občerstvení bylo zajištěno hasiči, pro děti byl připraven nafukovací hrad zapůjčený z obecního úřadu Sudice a také křídy na malování. Dále nás v tento den navštívila také pojízdná cukrárna. Všem děkujeme za bohatou účast. Foto...

Vzpomínka na Františka Šmardu

26.06.2021 00:00
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil další dlouholetý člen našeho sboru pan František Šmarda. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Dny plynou jak tiché řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout. Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak...

Sběr starého železa a domácích spotřebičů

17.05.2021 00:00

Vzpomínka na Josef Matýzka

19.04.2021 18:23
Vzpomínáme na dlouholetého člena Josefa Matýzku. „Hodnota života se neměří délkou jeho dnů. ale podle toho, jak byly prožity. Člověk může žít mnoho let, ale přesto může od života získat málo. Spokojenost s prožitým životem nezávisí na letech, ale na vůli.“ Michel De Montaigne francouzský spisovatel...

Kondolence

29.03.2021 07:24
Života jiskra v dáli teď uhasíná, však její teplé světlo nám v myslích a srdcích bude tepat a doutnat dál a jednou, byť byl by to sebemenší plamínek, rozžehne se a teplem svým nás opět zahřeje. Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem...

Taktické cvičení SDH Sudice

18.09.2020 18:00
Dne 18.9.2020 od 18:00 hod. proběhlo taktické cvičení ,,Zdolání požáru ve společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Sudice" Cíl cvičení 1. Ověření akceschopnosti JSDHO 2. Ověření součinnosti JSDHO 3. Prohloubení místopisných znalostí 4. Prohloubení dovedností orientace v prostoru se sníženou...

Ostatková zábava

22.02.2020 20:00
Sbor dobrovolných hasičů Sudice Vás srdečně zve na ,,Ostatkovou zábavu" konanou dne 22.2.2020 v obecním domně za obchodem v Sudicích. Vstupné je 60 Kč, bohatá tombola. Začátek v 20:00 hod.

Výroční valná hromada

11.01.2020 17:00
Sbor dobrovolných hasičů Sudice pořádá Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 v 17 hodin v obecním domě Sudice.

Pouť Sudice

08.06.2019 20:00
Sbor dobrovolných hasičů Sudice Vás srdečně zve na predpouťovou zábavu pořádanou u hasičky dne 8.6.2019 a na nedělní posezení s živou hudbou "LESANKA" pořádanou v neděli 9.6.2019 také u hasičky. Občerstvení zajištěno.
1 | 2 >>