Kondolence Jiří Kolek

22.05.2023 20:03

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil další dlouholetý člen našeho sboru pan Jiří Kolek.Ve věku pouhých 45 let.                                      

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách.
Zemi dáváme jen, co jí patří, ale duch bude s námi i nadále.
Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout a jen čas může zocelit tak velkou ránu.
Nikdy nezapomeneme na dlouholetého člena a hlavně bratra a kamaráda.
Za JSDH Sudice Petr H.