Vzpomínka na Miloslava Pospíšila

16.01.2022 05:35

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil další dlouholetý člen našeho sboru pan Miloslava Pospíšila.

Ve věku 67 let.

Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, láskou a obětavostí.
Čas míjí, vzpomínka zůstává. Budeme s úctou vzpomínat.

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách.
Zemi dáváme jen, co jí patří, ale duch bude s námi i nadále.

Prosím, přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vašeho zesnulého.

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
Za SDH Sudice Petr Havlíček