Vzpomínka na Františka Šmardu

26.06.2021 00:00

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil další dlouholetý člen našeho sboru pan František Šmarda.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.

Odešel člověk, na kterého jste se mohli spolehnout
a jen čas může zocelit tak velkou ránu.
I když tělo je mrtvé, obraz ve vašich duších zůstává.
Přejeme Vám, abyste brzy překonali tak velkou životní ztrátu.

Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích.
Za SDH Sudice Petr Havlíček